Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Thương - Trung tâm Thông tin thư viện

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Hồng Thương
Thạc sĩ
01/11/1982
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
thuongnth@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Thông tin thư viện

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thông tin - Thư viện
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khoa học Thư viện
2011
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Quản lý thư viện hiện đại, Nghiệp vụ Sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

09/9/2009 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Nghiệp vụ Thư viện

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 1. Nghiên cứu nhu cầu tin và đảm bảo thông tin phục vụ việc nghiên cứu học tập của học sinh - sinh viên tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ GTVT khu vực Hà Nội 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Khai thác thư viện giáo trình điện tử phục vụ việc tham khảo và học tập của học HS-SV tại thư viện trường ĐH Công nghệ GTVT – Hà Nội. 2012 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Khả năng đáp ứng yêu cầu nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong các cơ quan thông tin – thư viện. 2013 Tạp chí thư viện Việt Nam, số 6 (44)
2 Công tác tạo lập, quản trị và khai thác tài liệu số tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. 2016 Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng thư viện số và tài nguyên số”, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
3 Thách thức đối với các thư viện đại học Việt Nam trong việc phát triển OER 2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam", Trường ĐHKHXH&NV và UNESCO

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Phần mềm quản trị: một trong các yếu tố quan trọng tác động tới sự phát triển của thư viện số tại Việt Nam/Sách chuyên khảo Thư viện số, quá khứ - hiện tại và tương lai 2016 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm