Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Huệ - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Huệ
Thạc Sĩ Khoa học
10/12/1986
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0936135987
huent@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Toán Cơ
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Thạc Sĩ Khoa học
2010
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2011- nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ trụ kín làm bằng vật liệu FGM 2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia
2 Tính toán tấm Composite bằng phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm