Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Kiều Loan - Phòng Tổ chức cán bộ

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Kiều Loan
Đại học
14/01/1977
Nữ
Vĩnh Phúc
SN 287 Đường Lam Sơn - TDP Đông Hợp - P.Đồng Tâm - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
0974260480
loanntk@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng Cầu - Đường bộ
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh B, chứng chỉ Tin học B.

Quá trình công tác chuyên môn

04/2000 - 10/2006 Công ty Công trình giao thông Vĩnh Phúc Cán bộ kỹ thuật
11/2006 - 02/2007 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Nhân viên tổ Quản lý Ký túc xá, phòng HC-QT
03/2007 - 03/2009 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Nhân viên Thư viện, thuộc phòng Đào tạo
04/2009 - 03/2011 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Chuyên viên phòng Tổ chức - Cán bộ
04/2011 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên phòng Tổ chức - Cán bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm