Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Huệ - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Kim Huệ
Thạc sỹ
09/05/1986
Nữ
Hà Nội
số 18 ngõ 50 Trung Văn Từ Liêm Hà Nội
0988425736
huentk@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kỹ thuật quân sự
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Hệ thống thông tin
2012
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
B1

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

2011 đến nay Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm