Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Trang - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Mỹ Trang
Thạc sỹ
00/00/0000
Nữ
Ha Noi
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0987387xxx
trangntm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ Anh - Mỹ
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Ngôn ngữ Anh
2013
Đại học Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Trung
A2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm,...

Quá trình công tác chuyên môn

09/2001-12/2004 Trường THPT Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội Giáo viên hợp đồng
01/2005-09/2008 Trườngi THPT Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội Viên chức, Gíao viên Tiếng Anh
10/2008-3/2011 Bộ môn Ngoại Ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, Trường CĐ GTVT Viên chức, Giảng viên
04/2011-NAY Bộ môn Ngoại ngữ Anh-Pháp, Khoa KHCB, Trường ĐH Công nghệ GTVT Viên chức, Gỉang viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thiết kế tài liệu bổ trợ phục vụ việc học, luyện thi TOEIC Phần 2 cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2017 Cấp Trường Chủ đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 “The study of free organic solvents anti-corrosion paint from epoxy resins with additives nano” 2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 English for Economics 2011
2 English for Civil Engineering 2018

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm