Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Trang - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Mỹ Trang
Thạc sỹ
00/00/0000
Nữ
Ha Noi
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0987387xxx
trangntm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ Anh - Mỹ
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Ngôn ngữ Anh
2013
Đại học Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Trung
A2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm,...

Quá trình công tác chuyên môn

09/2001-12/2004 Trường THPT Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội Giáo viên hợp đồng
01/2005-09/2008 Trườngi THPT Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội Viên chức, Gíao viên Tiếng Anh
10/2008-3/2011 Bộ môn Ngoại Ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, Trường CĐ GTVT Viên chức, Giảng viên
04/2011-NAY Bộ môn Ngoại ngữ Anh-Pháp, Khoa KHCB, Trường ĐH Công nghệ GTVT Viên chức, Gỉang viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 English for Economics 2011

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm