Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Nga - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Nga
Thạc sĩ
02/04/1980
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0963445946
ngant80@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường đại học Giao Thông vận tải
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế xây dựng
2011
Trường đại học Giao Thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp Vụ sư phạm; kỹ sư định giá.

Quá trình công tác chuyên môn

10/2003-6/2012 Tổ bộ môn Đường- khoa Công Trình- Cao đẳng GTVT ( Nay là ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên
6/2012- đến nay Tổ bộ môn Kinh tế xây dựng- khoa Kinh tế vận tải - ĐH công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác Công - Tư (PPP) trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam 2015 Cấp Trường cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xác định ứng suất của tấm trong hệ liên hợp tấm - dây - cột chịu tác dụng của hệ dao động di động bằng lý thuyết và thực nghiệm 2016 Nội san khoa học và công nghệ giao thông, số 01

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm