Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Ngân - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Ngân
Cử nhân
27/05/1967
Nữ
Vĩnh Phúc
Phường Đồng Tâm - TP. Vĩnh Yên - T. Vĩnh Phúc
0975655096
nguyenthingan@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học tại chức
Học viện Tài chính
Kế toán doanh nghiệp
Trong nước
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh - A
Không thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

04/2011 - nay Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học công nghệ GTVT Kế toán viên
10/1989 - 10/2001 Xưởng Cơ khí, Trường Cao đẳng GTVT Nhân viên kỹ thuật
11/2011 - 03/2011 Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng GTVT Nhân viên kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm