Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Phương Dung - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Phương Dung
Thạc sỹ
28/12/1983
Nữ
Hà Nội
54, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0914284083
dungntp@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội
Công nghệ môi trường
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khoa học và công nghệ môi trường
2009
Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, tin học

Quá trình công tác chuyên môn

2005-2008 Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyen Giảng viên
2008-2009 Công ty cổ phần môi trường xanh Seraphin Cán bộ dự án
2009-2016 Trường đại học công nghệ giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại nặng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của một số sinh vật tại Đồng Châu - Thái Bình Năm 2008 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 An toàn lao động trong xây dựng công trình - Hệ Đại học Năm 2014 Nhà Xuất bản giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm