Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thái An - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thái An
Thạc sĩ
26/09/1975
Nữ
Nghệ An
Số 54 Phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
0982512919
anntt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Viện đại học Mở Hà Nội
Kế toán doanh nghiệp
Việt Nam
1998
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế đối ngoại
2006
Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Tin học văn phòng,Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 11/1999 đến 5/2011 Bộ môn Kế toán Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải, Trường Cao đẳng GTVT ( nay là trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng Viên
Từ 5/2011 đến nay Bộ môn Kế toán Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán 2013 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí ở các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông vận tải 2012 Tạp chí Hỗ trợ phát triển số 4/2012
2 Kế toán quản trị chi phí của Hoa Kỳ bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam 2012 Tạp chí Châu Mỹ ngày nay Số 3/2012
3 Một số ý kiến trao đổi về kế toán tài sản cố định 2012 Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 4/2012
4 Sự khác biệt về kế toán chi phí, doanh thu trước và sau khi ban hành VAS29 2013 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 10/2013
5 Thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 2013 Tạp chí Hỗ trợ phát triển số 7/2013
6 Gian lận và sai sót chủ yếu về kế toán trong các ngân hàng thương mại hiện nay 2015 Tạp chí Hỗ trợ phát triển số 8/2015
7 Thực trạng kế toán kế toán chi phí logistics của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành ogistics ở Việt Nam hiện nay 2015 Tạp chi Thanh tra tài chính số 9/2015
8 Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất 2016 Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 9/2016
9 Tiêu chuẩn để đánh giá thông tin hữu ích trên Báo cáo kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế kế toán quản trị - kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm