Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Hiền - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thanh Hiền
Thạc sỹ kinh tế
02/03/1988
Nữ
Vĩnh Phúc
P503 H1, Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học CN giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0979901894
thanhhiennt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Học viện Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tài chính - Ngân hàng
2014
Đại học kinh tế - ĐH QGHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh trình độ B, Tin học trình độ B, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

9/2010 - 4/2011 Tổ Kế toán, khoa Kinh tế vận tải, trường CĐ Giao thông vận tải (nay là trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng dạy
5/2011 đến nay Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, khoa Kinh tế vận tải, trường ĐH Công nghệ GTV Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thông qua hoạt động chống chuyển giá 2016 Tạp chí Thanh tra tài chính số T7/2016
2 Rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp FDI 2017 Tạp chí Thanh tra Tài chính số 181 (7-2017)
3 Phát triển các sản phẩm tài chính xanh tại Việt Nam 2018 Đặc san khoa học Tài chính - Đầu tư Đông Nam Á số tháng 6/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm