Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Hương - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thanh Hương
Thạc sĩ
03/10/1985
Nữ
Vinh-Nghệ An
54 Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân
915696396
thanhhuongnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chất lượng cao
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Triết học
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chủ nghĩa xã hội khoa học
2012
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng; Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Quá trình công tác chuyên môn

01/2009-nay Bộ môn Nguyên lý CNM-LN, Khoa Lý luận Chính trị Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến nhân cách đạo đức của sinh viên trường Cao đẳng GTVT (Nay là trường Đại học Công nghệ GTVT) 2011 Cấp Trường tham gia
2 Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT với việc học tập và làm theo phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh 2012 Cấp Trường tham gia
3 Nghiên cứu nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT 2014 Cấp Trường tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Vai trò giáo dục của gia đình đến lối sống thanh niên 2014 Tạp chí Dân tộc, số 163, tháng 7-2014
2 Giáo dục đạo đức cho sinh viên hướng tới phát triển bền vững 2015 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 4/2015
3 Sống thử và đạo đức sinh viên 2016 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 6/2016
4 Giáo dục học đường với việc xây dựng lối sống cho thanh niên 2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, 5/2017
5 Tác động của Internet và truyền thông hiện đại đến lối sống của thanh niên 2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, 3/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm