Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thơ - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thơ
NCS Thạc sỹ
04/03/1981
Nữ
Hà Tĩnh
P.3408 CT4A, khu đô thị Xa la, Phúc La, Hà Động, Hà Nội
0976379279
thont@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học kinh tế, ĐHQG HN
Kinh tế chính trị
Trong nước
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế chính trị
2006
Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG HN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

B1, theo khung tham chiếu Châu Âu
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 2004 đến 2008 Trường ĐH công nghệ GTVT Giảng dạy
Từ 2008 đến nay Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy, NCKH và quản lý

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH 2009 Cấp Trường chủ nhiệm
2 Kết hợp phương pháp truyền thống và giáo án điện tử trong giảng dạy các môn LLCT 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến đạo đức sv trường CĐ GTVT 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Giáo dục nhân cách đạo đức cho sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Nâng cao kỹ năng làm việc nhómcho sv trường Đh công nghệ GTVT 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm
6 Việc làm thêm của SV trường ĐH công nghệ GTVT 2015 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An 2015 Tạp chí Giáo dục và lý luận
2 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài công nghệ sạch vào Nghệ An 2016 Tập san khoa học công nghệ của ĐH công nghệ GTVT số 1/2016
3 Vai trò của giao thông đường bộ đối với phát triển kinh tế xã hội 2014 Tạp chí dân tộc
4 Chuyển giao công nghệ qua FDI ở Việt Nam: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra 2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội
5 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài về phát triển kinh tế ở Thanh Hoá Tạp chí Giáo dục và Xã hội

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm