Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hiền - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu Hiền
Ths
16/05/1988
Nữ
Bắc Ninh
chung cư BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
0987604265
thuhiennt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải
Kỹ thuật điện tử
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật điện tử
2015
Đại học Giao thông Vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2011 - đến nay Bộ môn Điện tử viễn thông - Khoa công nghệ thông tin Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm