Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trà - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu Trà
Thạc sỹ
10/11/1980
Nữ
Hà Nội
Ngõ 441/1 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
01295129299
trantt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội
Kinh tế chính trị
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế chính trị
2011
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Giao tiếp cơ bản

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm Đại học

Quá trình công tác chuyên môn

4/2004 đến nay Giảng viên - Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa Lý luận chính trị Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Văn hóa pháp luật của HS-SV trường Cao đẳng GTVT - Thực trạng và giải pháp 2011 Cấp Trường Tham gia
2 Nghiên cứu vấn đề làm thêm của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa 2015 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 12/2015
2 Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh soi sáng thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 2017 Tạp chí Dạy và học số 7/2017
3 Phát huy nhân tố con người và xây dựng con người mới đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay 2018 Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số 1/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm