Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Dung - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thùy Dung
04/12/1989
Nữ
Hà Nội
Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế Vận tải, Trường Đại học Công nghệ GTVT - 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0979664054
dungntt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Quản trị kinh doanh
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên ĐH, CĐ; Cảm tình Đảng

Quá trình công tác chuyên môn

1/2012 đến nay Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế vận tải, ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm