Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Toàn - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Toàn
10/12/1963
Nữ
Thanh Hoá
Xóm Chùa - Thôn Triều Khúc - Xã Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
097.205.8867
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm