Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Tiến Trí - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Tiến Trí
Thạc sỹ
27/10/1984
Nam
Hà Nội
Xóm Đoàn Kết - Xã Dương Liễu - Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội
0945209902
trint@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Kinh Tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội
Kinh tế chính trị
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh Tế Chính Trị
2012
ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Quá trình công tác chuyên môn

Từ năm 2008 đến nay Trường đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một số vấn đề trong quá trình giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2009-2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Vấn đề kiến thức chuyên môn và phương pháp giáo dục các môn Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng Giao thông hiện nay(nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) 2010-2011 Cấp Trường Cán bộ tham gia
3 Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT với việc học tập và làm theo phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh 2011-2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia
4 Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2014 Cấp Trường cán bộ tham gia
5 Tăng cường giáo dục nhân quyền cho sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT 2018 Cấp Trường cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nhân tài, kinh tế tri thức với phát triển kinh tế đất nước 2016 Tạp chí giáo dục và xã hội
2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế 2015 Tạp chí Giáo dục và xã hội
3 Tăng cường giáo dục nhân quyền cho sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT 2018 Tạp chí giáo dục và xã hội

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY 2018 NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm