Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Trọng Tuấn - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Trọng Tuấn
Thạc sĩ
11/08/1978
Nam
Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên.
1c ngõ 57 võng thị, bưởi, tây hồ, hà nội.
0913503957
tuannt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chuyên tu
Đại Học GTVT
xây dựng cầu đường bộ
việt nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đường oto và đường thành phố
2012
Đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B

4. Chứng chỉ:

Tin học, Nghiệp vụ giáo dục đại học

Quá trình công tác chuyên môn

Từ năm 1999 đến 2001 Cong ty XDCT và thương mại( tổng công ty cơ khí) kỹ thuật đội xây dụng
Tu năm 2001 đến nay trường ĐHCN GTVT Giao viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm