Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Trường Chinh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Trường Chinh
Thạc sỹ kỹ thuật
23/09/1981
Nam
Hà Nội
SN 23/Ngách 1/54 Phố Triều Khúc - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội
0988775393
chinhnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô Tô và đường Thành phố
2013
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B

4. Chứng chỉ:

1.Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên CĐ, ĐH. 2. Thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông.

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 03/2007 - 08/2007 Phòng Thí Nghiệm - Khoa Công Trình Giảng viên
Từ 08/2007 - 08/2011 Bộ môn Cơ học đất - VLXD. Khoa Công Trình Giảng viên, nghiên cứu khoa học, quản lý PTN và sản xuất
Từ 09/2011 - 11/2014 Bộ môn Địa Kỹ Thuật - Khoa Công Trình Giảng viên, nghiên cứu khoa học, quản lý PTN và Sản xuất.
Từ 11/2014 đến nay Bộ môn Thí Nghiệm Công Trình Giảng viên, nghiên cứu khoa học, quản lý PTN và sản xuất.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô. 2011 Cấp Bộ Thành viên
2 Giải pháp xử lý, tái chế phế phẩm nông nghiệp làm đường giao thông nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc. 2012 Cấp Bộ Thành viên
3 Nghiên cứu thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy. Mã số : DT134008 2014 Cấp Bộ Thành viên
4 Nghiên cứu chế tạo bê tông polime vô cơ sử dụng cát biển và hải đảo. Mã số: DT 144051 2015 Cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm độ bền dai của bitum trên cơ sở cải tiến thiết bị kéo nén vạn năng. Mã số: DT 144026 2016 Cấp Bộ Thành viên
6 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị điện tử xác định đa chỉ tiêu của vải địa kỹ thuật. Mã số : DT134033 2017 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm