Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Tuấn Hải - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Tuấn Hải
Tiến sĩ
11/01/1956
Nam
Hà - Nội
nhà 77 khu d5c vườn đào phường phú thượng quận tây hồ
0903213842
haint@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chính quy
trường ĐH bách khoa HN
công nghệ chế tạo máy
VN
1977
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
công nghệ chế tạo máy
1990
trường ĐH Bách Khoa BUDAPEST-HUNGARI
gia công vật liệu gốm

3. Ngoại ngữ

tieng HUNGARI
Chưa có thông tin
tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

từ 1978-1984 nhà máy oto 3-2 phó quản đốc
1985-1991 trường ĐH Bách Khoa Budapest - Hungari nghiên cứu sinh
1993 -nay khoa cơ khí trường ĐH CN GTVT giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm