Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Tuấn Ngọc - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Tuấn Ngọc
Thạc sỹ
02/03/1978
Nam
Hà Nội
54- Triều khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
0912345407
ngocnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường Đại học Giao thông vận tải - Hà Nội
Đường sắt
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2013
Trường Đại học Giao thông vận tải - Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

7/2002 - 10/2003 Công ty Công trình Giao thông I Thái Nguyên Nhân viên kỹ thuật
11/2003 - 6/2013 Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
7/2013 - nay Cơ sở đào tạo Hà Nội. Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm