Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Biên - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Biên
Thạc sĩ kỹ thuật
18/06/1986
Nam
Hải Phòng
Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
0912429986
biennv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Công trình thủy
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình ngầm và công trình đặc biệt
2013
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tin học, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2010 - 2012 Bộ môn Cầu Giảng dạy
2012 - nay Bộ môn Công trình thủy Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy 2013 Cấp Bộ Thành viên
2 Nghiên cứu giải pháp khoa học, công nghệ ổn định luồng tầu cho một số loại cửa sông trong điều kiện Việt Nam 2014 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Đánh giá ảnh hưởng của các cầu có tĩnh không thấp và khẩu độ thông thuyền hẹp đến an toàn giao thông đường thủy 2016 Tạp chí Biển & bờ, ISN 2354-1245

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm