Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Chỉnh - Phòng Hành chính - Quản trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Chỉnh
Cử nhân khoa học
08/09/1957
Nam
Hà Nội
Số 23 Ngách 54/1 Ngõ 54 Phố Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0913008941
chinhnv@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Hành chính - Quản trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Sư phạm kỹ thuật
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh văn
B

4. Chứng chỉ:

Tinh học B; Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh loại 3

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 01/01/1979 - 10/1991 Trường Công nhân Cơ khí Ô tô Hà Nội - Thuộc Bộ GTVT Giảng viên dạy Nghề
Từ 11/1991 - nay Trường trung học GTVT khu vực I (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm