Thứ Năm ,Tháng Sáu 21, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Chưởng - Phòng Công tác sinh viên

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Chưởng
Thạc sỹ
11/01/1984
Nam
Phú Thọ
Khu tập thể trường Đại học Công nghệ GTVT - Phường Đồng Tâm - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
0917794909
chuongnv@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Công tác sinh viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ô tô và xe chuyên dụng
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xe máy công binh
2010
Học viện kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy đại học và cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm