Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Hiền - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Hiền
Thạc sĩ
03/05/1988
Nam
Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Phòng 305 A4 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 54 Phố Triều Khúc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
01683323864
hiennv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội
Kỹ sư Xây dựng Công trình thủy
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Công trình thủy
2014
Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

1. Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

01/2012 - nay Bộ môn Công trình thủy - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy. Mã số: DT134008. 2014 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Công trình thủy lợi 2016 NXB Giao Thông

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm