Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Văn Lâm - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Lâm
Tiến sĩ
16/09/1966
Nam
Vân Hội - Tam Dương - Vĩnh Phúc
Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT - 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0904235032
lamnv@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội
Tiếng Nga
Việt Nam
1989
Trường Đại học Hà Nội
2001

2. Sau đại học:

Quản lý giáo dục
2007
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Quản lý giáo dục
2015
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngành GTVT thời kỳ CNH,HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Thành thạo
Tiếng Anh
Tương đối thành thạo

4. Chứng chỉ:

Tin học B

Quá trình công tác chuyên môn

1990-1997 Khoa KHCB Giáo viên Ngoại ngữ
1998-2001 Khoa KHCB Giảng viên tổ Ngoại ngữ
2002-2016 Phòng Đào tạo Giảng viên kiêm chức

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một số giải pháp tổ chức hoạt động Đoàn trong trường CĐGTVT, thời kỳ chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ 2008 Cấp Trường Thành viên
2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp độ nhận thức (Bloom) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT 2015 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 “Xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên – Nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học và cao đẳng ngành Giao thông vận tải” 2010 Tạp chí Giáo dục
2 “Một số quan điểm và giải pháp về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải” 2014 Tạp chí Khoa học Giáo dục
3 “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” 2014 Tạp chí Giáo dục
4 “Chức năng của giảng viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo” 2014 Tạp chí Giáo dục

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm