Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Minh - Trạm Y tế

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Minh
Y sỹ - Trung cấp Y
23/08/1985
Nam
Vĩnh Phúc
Xóm 2, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
0978335236
minhnv85@utt.edu.vn
Hà Nội
Trạm Y tế

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Trình độ B tiếng anh, tin học văn phòng

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 3 năm 2007 đến nay Trường Đại Học công nghệ giao thông vận tải Cán bộ y tế

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm