Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Thắng - Trung tâm Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Thắng
Kỹ sư
07/12/1988
Nam
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ thông tin
0973973302
thangnguyen@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kỹ thuật quân sự
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2016
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 11/2011 - Tháng 11/2015 Phòng Hành chính - Quản trị Kỹ thuật viên
Tháng 11/2015 - Nay Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Kỹ Sư CNTT

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm