Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Việt Hà - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Việt Hà
Thạc sỹ
25/12/1987
Nữ
Hà Nội
801 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
0911557325
hanv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Hanoi Open University - HOU
Tiếng Anh sư phạm
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh
2013
Victoria University of Melbourne
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin
Tiếng Pháp
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

IELTS 7.5

Quá trình công tác chuyên môn

06/2010 - nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm