Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Việt Thắng - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Việt Thắng
Tiến sĩ
04/12/1969
Nam
Phú Thọ
54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0915921595
thangnv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Hàng Hải
Kinh tế vận tải
Việt Nam
1991
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2004
Đại học Giao thông vận tải
Tổ chức và quản lý vận tải
2018
Đại học Giao thông vận tải
Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải ô tô

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

B2

Quá trình công tác chuyên môn

3/1992- 6/1996 Trường Trung học GTVT I (nay là ĐH Công nghệ GTVT) Giáo viên Tổ Kinh tế
7/1996 – 3/2004 Tổ Kinh tế - Khoa KTVT, Trường Cao đẳng GTVT (nay là ĐH Công nghệ GTVT) Giáo viên
4/2004 – 8/2014 Tổ trưởng Tổ Quản trị doanh nghiệp – Khoa KTVT, Trường Cao đẳng GTVT (nay là ĐH Công nghệ GTVT) Giảng dạy và quản lí tổ môn
8/2014 - nay Phó trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Khoa KTVT, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy và quản lí bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu đánh giá xếp hạng doanh nghiệp vận tải 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm