Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Xuân Hành - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Xuân Hành
thạc sỹ
30/09/1980
Nam
Hà Nội
Bộ môn Máy tàu thủy, khoa cơ khí, trường đại học công nghệ giao thông vận tải
0988831860
hanhnx@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Hàng hải - Hải Phòng
thiết kế thân tàu thủy
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật tàu thủy
2012
Đại học Hàng hải - Hải Phòng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

tiếng anh
trung bình

4. Chứng chỉ:

nghiệp vụ sư phạm, tiếng anh (C), tin học văn phòng

Quá trình công tác chuyên môn

2006-2007 Công ty liên doanh thiết kế và dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt - Hàn thiết kế thân tàu
2004-2006 Công ty TNHH 1 thành viên tư vấn và thiết kế tàu thủy thiết kế thân tàu
2007-2010 Trung tâm thử nghiệm và kiểm định tàu thủy - Viện khoa học và công nghệ tàu thủy phân tích kết quả thử nghiệm
2010-nay bộ môn Máy tàu thủy, Khoa Cơ khí, trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Mô phỏng hệ thống động lực tàu dầu có trọng tải 5000 DWT 2010 Cấp Trường chủ nhiệm
2 Nghiên cứu tính toán các đặc trưng ăn lái của tàu thuỷ 2012 Cấp Trường chủ nhiệm
3 Xây dựng sổ tay hướng dẫn vận hành khai thác duy tu bảo dưỡng nâng cao hiệu qủa sử dụng năng lượng dưới tàu thuỷ 2014 Cấp Bộ thành viên
4 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm AUTOSHIP trong xây dựng đường hình dáng thân tàu 2014 Cấp Trường chủ nhiệm
5 Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố. 2015 Cấp Bộ thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm