Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Nhữ Thị Việt Dung - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nhữ Thị Việt Dung
Thạc sỹ
27/11/1984
Nữ
Quảng Ninh
501 C1 Chung cư Rừng cọ Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
0936381713
dungntv@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tiếng Anh kỹ thuật
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
2016
Viện Đảm bảo chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ đấu thầu

Quá trình công tác chuyên môn

2009-2013 Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Chuyên viên
2013-Nay Phòng Đảm bảo chất lượng dào tạo Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm