Thứ Tư ,Tháng Năm 23, 2018

Giảng viên: Nông Thị Thỏa - Phòng Tổ chức cán bộ

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nông Thị Thỏa
Đại học
11/07/1981
Nữ
Vĩnh Phúc
278A, Đường Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
0166 340 5555
thoant@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Hà Nội
Hành chính học
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Ngoại ngữ Tiếng anh C, Tin học B, Nghiệp vụ sư phạm B1, B2

Quá trình công tác chuyên môn

11/2005 -11/2009 Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Giáo viên
12/2009-10/2010 Công ty Bảo hiểm Quân đội Cán bộ kinh doanh
11/2010 -05/2011 Công ty TNHH Vận tải & Xây dựng Vĩnh Phúc phụ trách nhận sự tại công ty
06/2011 - nay Trường Đại học công nghệ GTVT Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm