Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phạm Đức Tấn - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Đức Tấn
Thạc sỹ
27/12/1965
Nam
Hải Dương
54- Triều Khúc - P.Thanh Xuân Nam- Q. Thanh Xuân - Hà Nội
0904246254
tanpd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học giao thông vận tải
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
1999
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế xây dựng
2007
Đại học giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính của công ty Cầu 14 - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I

3. Ngoại ngữ

Anh văn
Trình độ C

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin học VP trình độ C, Chứng chỉ Anh văn trình độ C, Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho GV Đại học, Cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

6/1986-11/1994 Tổ môn cơ khí thủy - Trường TCGTVT I (sau là trường Cao đẳng GTVT, nay là ĐHCNGTVT) Giáo viên - Giảng dạy lý thuyết
12/1994-11/1996 Trường Trung cấp GTVT I (sau là trường CĐGTVT, nay là ĐHCNGTVT) Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM chuyên trách - Giáo viên giảng dạy lý thuyết
12/1996-9/2005 Khoa cơ khí - Trường CĐGTVT ( Nay là ĐHCNGTVT) Giảng viên - Giảng dạy lý thuyết
10/2005-12/2007 Khoa cơ khí - Trường CĐGTVT ( Nay là ĐHCNGTVT) Giảng viên giảng dạy lý thuyết - CB quản lý HSSV khoa cơ khí
1/2008-9/2009 Khoa KTVT - Trường CĐGTVT ( Nay là ĐHCNGTVT) Giảng viên chính, CB Quản lỳ HSSV khoa Kinh tế vận tải
10/2009-2/2011 Khoa KTVT - Trường CĐGTVT( Nay là ĐHCNGTVT) Giảng viên chính - P.Trưởng tổ môn Quản trị DN
3/2011-8/2011 Khoa Kinh tế vận tải - Trường ĐHCNGTVT Giảng viên chính- Phó trưởng tổ môn, phụ trách tổ môn Kinh tế xây dựng
9/2011- nay Khoa Kinh tế vận tải - Trường ĐHCNGTVT Giảng viên chính - P. Trưởng bộ môn, phụ trách BM Kinh tế xây dựng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu phương pháp xây dựng Định mức tuần tra, kiểm soát đường thủy nội địa 2013 Cấp Bộ Thành viên
2 Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác công tư PPP trong đầu tư xây dựng công trình GT 2015 Cấp Trường Thành viên
3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2015 Cấp Trường Thành viên
4 Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển tuyến vận tải Container luồng đường thủy nội địa 2016 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm