Thứ Hai ,Tháng Một 22, 2018

Giảng viên: Phạm Hồng Quân - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Hồng Quân
Thạc sĩ
13/04/1989
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc - P.Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân
01696959764
quanph13@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2015
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Không thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

10/2012 - Đến nay Bộ môn Đường Bộ Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1
2 Bitum – phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động 2016 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm