Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Phạm Như Nam - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Như Nam
Thạc sĩ
08/07/1988
Nam
Hưng Yên
504 H1 - Bộ môn Máy Xây Dụng - Khoa cơ khí - Đại học Công nghệ Giao thông Vận Tải - 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0949783911
nampn@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Giao thông Vận tải
Cơ giới hóa Xây dựng Giao thông
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Máy Xây Dựng - Xếp Dỡ
2014
Đại học Giao thông Vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trình độ B

4. Chứng chỉ:

Nghiệp Vụ Sư Phạm, Tin học văn phòng

Quá trình công tác chuyên môn

03/10/2011 - nay Đaị học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy tại bộ môn Máy Xây Dựng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán kết cấu thép cổng trục hai dầm 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình của máy nghiền má bằng lý thuyết đồng dạng 2013 Cấp Trường chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của đường ống hút đến hiệu suất làm việc của bơm thủy lực Piston roto hướng trục 2015 Cấp Trường chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cắt bê tông cốt thép tích hợp trên máy xúc thủy lực phục vụ thi công và ứng cứu nhanh trong sửa chữa các công trình giao thông 2015 Cấp Bộ Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NHIỆT KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY XÂY DỰNG 2015 Tạp chí cơ khí động lực

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật máy xây dựng 2018 Nhà xuất bản GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm