Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phạm Quang Hạnh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Quang Hạnh
Thạc sỹ
04/05/1974
Nam
Hà Nội
hanhpq@gmail.com
0949067628
hanhpq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông vận tải
Khai thác vận tải đường sắt
Việt Nam
1998
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tổ chức và quản lý vận tải
2012
Trường Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1998 - 2003 Xí nghiệp 897 - Công ty XDCT 56 - Binh đoàn 11 - BQP Nhân viên Phòng Kế hoạch
2003 - 2011 Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên
2011 - nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Khai thác vận tải đường sắt. 2010 Cấp Bộ Ủy viên
2 Tính toán trọng lượng đoàn tàu, áp lực guốc hãm cần thiết cho 100 Tấn trọng lượng đoàn tàu của Đường sắt công nghệ mỏ, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (dịch vụ khoa học) 2012 Cấp Trường Thành viên
3 Nghiên cứu vận dụng quy trình tính trọng lượng đoàn tàu hàng trên đường sắt 2014 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt (luận văn thạc sỹ) 2012 Trường Đại học Giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm