Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Phạm Thế Hưng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thế Hưng
Kỹ sư
19/09/1984
Nam
Phú Thọ
106H4 Thành Công Ba Đinh Hà Nội
0934. 199. 119
hungpt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chinh quy
Học viand Kỹ thuật quân sự
Xay dựng Cầu đường
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xay dựng công trình giao thông
Chưa có thông tin
Đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thông thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2008 - 2014 Cao dang Công nghệ thương mại Hà Nội Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu bước đầu sử dụng tro bay thay thế Bột khoáng trong hỗn hợp Bê tôngn nhưa 2017 Cấp Trường thanh viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm