Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Phạm Thị Bích Ngọc - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thị Bích Ngọc
Thạc sỹ kinh tế
14/03/1986
Nữ
Hà Nội
P503, nhà H , số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0982114386
ngocptb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tiếng Anh - Khoa học Kỹ thuật và Công Nghệ
Vietnam
2009
Kinh tế Tài Chính Ngân hàng
2010

2. Sau đại học:

Kinh tế, Tài chính Ngân hàng
2015
Đại học Kinh tế quốc dân
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Phát triển Hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt
Tiếng Nhật
trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2009-5/2012 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế
6/2012 - nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên - Bộ môn ngoại ngữ Anh - Pháp

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm