Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Phạm Thị Ninh Nhâm - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thị Ninh Nhâm
Thạc sỹ
15/05/1971
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc - Phường Thanh Xuân Nam-Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội
0913254095
nhamptn@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Toán học
Việt Nam
1992
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xác suất và Thống kê
2009
Viện Toán học - Viện Khoa học Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

9/1988-6/1992 Đại học sư phạm Hà Nội 2 Sinh viên
3/1993-12/1994 Bưu điện tỉnh Vĩnh Phú Giao dịch viên
1/1995-9/2002 Binh đoàn 12 Công nhân viên Quốc phòng
10/2002-9/2011 Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên giảng dạy môn toán
10/2011-Nay Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy môn toán 1, toán 2, toán 3, Xác suất và thống kê cho hệ hại học và hệ cao đẳng; Làm đề cương môn học Xác suất và Thống kê cho hệ đại học; tham gia biên soạn giáo trình Xác suất và Thống kê; Nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng Thống kê toán học trong việc định lượng tình hình sản xuất kinh doanh của các TCT xây dựng cầu đường 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Xác suất và Thống kê 2016 Đại học CN GT VT

4. Hướng dẫn sau đại học

1

Các hướng nghiên cứu quan tâm