Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phạm Thị Thanh Nhàn - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thị Thanh Nhàn
Thạc sỹ
28/12/1989
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân
0936163358
nhanptt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý xây dựng
2014
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

7/2011 - nay Đại học công nghệ giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NHỎ VÀ VỪA 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm