Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Phạm Trường Giang - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Trường Giang
Kỹ sư
01/01/1983
Nam
Nam Định
Bộ môn Điện tử viễn thông, phòng 403H1, Đại học CNGTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nộ
0912810707
giangpt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện tử viễn thông
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2008 đến nay Trường Đh Công nghệ GTVT Giảng dạy, NCKH

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm