Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phan Văn Thoại - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phan Văn Thoại
Thạc Sỹ
30/09/1987
Nam
Thanh Xuân - Hà Nội
Số 26 ngách 69/345 Khương Trung
Chưa có thông tin
thoaipv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

CQ
ĐH Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Vietnam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

XD Đường ô tô và đường thành phố
2017
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

B1
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Năm 2012 Bộ môn Đo đạc và khảo sát công trình Giảng dạy, quản lý phòng máy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm