Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Phí Lương Vân - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phí Lương Vân
Thạc sĩ
01/09/1988
Nữ
Hà Nội
Số 54 - Phố Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
vanpl@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội
Sư phạm Tiếng Anh
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Phương pháp giảng dậy Tiếng Anh
2017
Đại học Victoria
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
C1
Tiếng Pháp
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2011 - 2017 Tổ môn Ngoại ngữ Anh Pháp - Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên
2017 - nay Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên kiêm nhiệm

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng dân dụng 2016 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm