Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Phùng Chu Hoàng - Phòng Tổ chức cán bộ

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phùng Chu Hoàng
Thạc sỹ
12/01/1968
Nam
Hà Nội
Số 15 ngách 223/24 ngõ 223 phố Đặng Tiến Đông, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
0988011268
hoangpc@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội
Tiếng Anh
Việt Nam
1995
Luật
1999

2. Sau đại học:

Quản lý Giáo dục
2011
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Lớp Đại học phần Công đoàn; Chứng chỉ Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng; Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng 2

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 2 năm 2016 Phòng Tổ chức cán bộ BHXH; TĐKT.
Từ tháng 3 năm 2016 đến nay Văn phòng Đảng ủy BHXH; Văn phòng Đảng ủy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu mô hình 5S trong quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ 2013 Cấp Trường
2 Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải hiện nay 2018 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9/2017, trang 180-182
2 Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên Việt Nam hiện nay 2018 Tạp chí Giáo dục và xã hội số tháng 4/2018 trang 228-230
3 Giải pháp nâng cao bản lĩnh của sinh viên trước tác động tiêu cực của một số đạo lạ ở nước ta hiện nay 2018 Tạp chí Công tác Tôn giáo số tháng 9/2018 Trang 14-17
4 Labor demands of Transport industry in the Northern Viet Nam as basis for capability enhancement of the Transport Technology Universities 2018 Journal of Science and Technology - Social sciences - Humanities - Economics - THAI NGUYEN UNIVERSITY - 182, (06/1), 2018 - ISSN 1859 - 2171

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Triết lý nhân sinh trong văn hóa quan họ Bắc Ninh (Sách chuyên khảo) 2017 Nhà xuất bản văn hóa dân tộc
2 Thông tin chính trị - Xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay (Sách chuyên khảo) 2018 Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm