Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Quách Thị Vân Anh - Phòng Công tác sinh viên

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Quách Thị Vân Anh
Thạc sỹ
12/10/1978
Nữ
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Số nhà 51 - Phố Hải Lựu - Phường Đống Đa - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
0915.492.067
vananhqt@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Công tác sinh viên

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
Ngữ văn
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý và lãnh đạo giáo dục
2013
Trường Hogskolan Dalarna
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung Bình

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ ngoại ngữ : Trình độ C ; Chứng chỉ tin học: Trình độ B ; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 9 năm 2000 đến tháng 6 năm 2002 Trường THPT Vĩnh Yên Giáo viên
Tháng 9 năm 2002 đến tháng 7 năm 2005 Trường THPT BC Nguyễn Thái Học Giáo viên
Tháng 8 năm 2005 đến tháng 11 năm 2011 Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng GTVT nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên kiêm Giảng viên
Tháng 11 năm 2011 đến tháng 9 năm 2013 Thư viện Trường Đại học công nghệ GTVT Chuyên viên kiêm Giảng viên
Tháng 9 năm 2013 đến nay Phòng Công tác HS.SV Trường ĐH Công nghệ GTVT Chuyên viên kiêm Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm