Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Tạ Hữu Toàn - Trung tâm Công nghệ cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Tạ Hữu Toàn
Thạc sĩ
12/07/1983
Nam
Hà Nội
Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
0914 496 946
toanth@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường đh Bách Khoa Hà Nội
Kỹ thuật cơ khí - Chế tạo máy
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật cơ khí
2016
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Giao tiếp

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học

Quá trình công tác chuyên môn

06/2006 - 08/2008 Công ty cổ phần ô tô Hà tây Nhân viên kỹ thuật
08/2008 - 10/2010 Công ty thiết bị công nghiệp vag giáo dục Tân Tiến Nhân viên kỹ thuật
10/2010 - 05/2012 Công ty Cổ phần đúc hợp kim Thịnh Hưng Trưởng phòng kỹ thuật
6/2012 - nay Tổ Ứng dụng công nghệ cao - Trung tâm công nghệ cơ khí - Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy thực hành

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lốc đa năng 2016 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm