Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Tạ Thị Hồng Nhung - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Tạ Thị Hồng Nhung
Kỹ sư
05/09/1979
Nữ
Phú Thọ
Phòng 202- nhà A4 - Văn phòng khoa - Khoa Công trình - Trường đại học CN GTVT
Chưa có thông tin
nhungtth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chuyên tu
Trường Đại học GTVT
Xây dựng cầu đường bộ
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2018
Trường Đại học CN GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B1
còn hạn chế

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Quá trình công tác chuyên môn

2001-2016 Văn phòng Khoa - Khoa Công trình Quản lý HSSV, Giáo viên thực hành

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Bitum- Phương pháp xác định các đặc tính lưu biến, sử dụng lưu biến kế cắt động 2016 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm