Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: TÔ VÂN HÒA - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


TÔ VÂN HÒA
Thạc sỹ
30/10/1980
Nữ
Hanoi
54 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
hoatv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Hà Nội
Ngôn ngữ Anh
Vietnam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Ngôn ngữ Anh
2005
Đại học Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo
Tiếng Trung
Khá

4. Chứng chỉ:

Tin học B

Quá trình công tác chuyên môn

11/2003 - 6/2008 Tổ Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng GTVT (Nay là ĐH CN GTVT) Giảng viên
6/2008 - 3/2010 Tổ Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, trường Cao đẳng GTVT (Nay là ĐH CN GTVT) Tổ phó
3/2010 - 9/2011 Tổ Ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, trường Cao đẳng GTVT (Nay là ĐH CN GTVT) Tổ trưởng
9/2011 - nay Bộ môn Ngoại ngữ, K. Khoa học cơ bản, trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Trưởng bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Sử dụng kỹ năng gợi mở trong giảng dạy Tiếng Anh tại trường Cao đẳng Giao thông vận tải - Thực trạng và giải pháp 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 English in Road and Bridge Construction

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm