Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Tống Thị Hương - Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Tống Thị Hương
Thạc sỹ
01/10/1973
Nữ
Hà Nội
Phòng 106 - Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
01665475138
huongtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Xây dựng Hà Nội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trong nước
1995
Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính
2013

2. Sau đại học:

Công trình xây dựng
2010
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Giao tiếp cơ bản

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Quốc phòng - An ninh (Hạng 3), Chứng chỉ Tiếng Anh (loại B), Tin học văn phòng (loại B); Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật); Chứng nhận bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh xây dựng; Chứng chỉ quản lý dự án và đấu thầu; Chứng nhận thẩm định, lập dự án, đấu thầu và thanh quyết toán công trình xây dựng; Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

1997-2003 Công ty 524 - Bộ Quốc phòng Nhân viên phòng Kế hoạch - Đấu thầu
2003-2005 Công ty Xây dựng công trình 56 - Bộ Quốc phòng Thượng úy chuyên nghiệp - Nhân viên phòng Dự án - Đấu thầu
2006-2011 Tổ Xây dựng cơ bản - Trường Cao đẳng GTVT Chuyên viên
2011-2013 Ban Xây dựng cơ bản - Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên
2013-2015 Ban Xây dựng cơ bản - Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên chính - Phó trưởng Ban XDCB
01/2016-nay Ban Xây dựng cơ bản - Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng ban - Phụ trách ban

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm